• Ioana Theodora Stoian

Examenele DELF și DALF

Limba franceză este o limbă străină de importanță și circulație internațională. Limba franceză este cunoscută și răspândită în țările membre în Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), dar și în state din afara acesteia. În egală măsură, este recunoscută ca limbă oficială în numeroase țări și organizații internaționale. De-a lungul timpului, limba franceză s-a impus pe plan mondial în numeroase domenii de activitate, în principal datorită răspândirii și influențelor sale culturale, cu implicații de o vădită importanță, care au marcat diverse domenii. Limba franceză ocupă astăzi un statut relevant în cadrul unor formațiuni și organizații deosebit de importante pe plan internațional, fiind una dintre limbile care au marcat numeroase arii culturale și sociale prin implicații complexe. Limba franceză a cunoscut o expansiune substanțială în numeroase regiuni și state de pe cuprinsul Globului.

În contextul actual, când societatea modernă cunoaște trepte de evoluție datorită noilor mijloace expansive și globalizarea devine un aspect esențial și un factor care însoțește o multitudine de schimbări la nivel mondial, studiul limbilor străine devine cu precădere necesar în procesul de formare a tinerilor, a generațiilor de elevi și de studenți care se bucură de o gamă variată de posibilități pe care le pot accesa prin intermediul unor cunoștințe lingvistice vaste. Prin intermediul cunoștințelor lingvistice diversificate pot fi accesate numeroase locuri de muncă în țară și în afara granițelor, diferite posibilități de realizare.

Cunoștințele în domeniul limbilor străine pot fi certificate prin intermediul unor diplome recunoscute la nivel internațional, obținute în urma unor examene care cuprind mai multe probe, structurate pe un nivel de limbă specific, solicitat de candidat. Examenul are rolul de a evalua cunoștințele lingvistice ale candidatului, conform cadrului european de referință în vigoare.

În cazul limbii franceze, examenele DELF și DALF sunt destinate elevilor, studenților și adulților care doresc să obțină un certificat pentru un anumit nivel care le este atribuit în urma unei evaluări, a unui examen complex, care cuprinde mai multe probe. Probele vizează înțelegerea unui document oral, exprimarea orală, exprimarea scrisă și înțelegerea documentelor scrise. Diplomele sunt eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța, având valoarea unor documente oficiale, recunoscute la nivel internațional, în vederea certificării cunoștințelor de limba franceză ale candidaților străini, pentru nivelul specificat. Candidatul solicită înscrierea pentru unul dintre nivelurile de limbă specificate. Diploma obținută de candidat în urma susținerii examenului pe un nivel specific reprezintă certificarea cunoștințelor sale pentru nivelul ales, iar dobândirea certificatului îi conferă candidatului o multitudine de beneficii. Evaluarea cunoștințelor candidaților se realizează în conformitate cu cerințele nivelurilor stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL). Cele șase diplome din cadrul examenelor DELF și DALF sunt complet autonome, reprezintă și certifică niveluri diferite de cunoaștere a limbii franceze. Examenul DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) cuprinde nivelurile A1, A2, B1 și B2, iar examenul DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) cuprinde nivelurile C1 și C2. Certificatele DELF A1 și A2 definesc nivelul elementar de cunoaștere a limbii franceze, atestând cunoștințele lingvistice fundamentale, precum și capacitățile de comunicare ce vizează utilizarea limbii franceze în situații practice, esențiale, din viața de zi cu zi (de exemplu la cumpărături, la școală, la restaurant etc.). Certificatele DELF B1 și B2 ilustrează nivelul intermediar, nivelul B1 corespunde utilizatorului independent al limbii franceze, iar nivelul B2 atestă capacități de comunicare în majoritatea situațiilor din viața cotidiană. Pentru aceste niveluri există și versiunea examenelor DELF pentru elevi. Structura acestora este asemănătoare cu a examenelor pentru adulți, dar conținutul diferă, fiind adaptat vârstei, cunoștințelor și intereselor elevilor. În egală măsură, în cazul elevilor, certificatele obținute reprezintă recunoașterea competențelor lingvistice în cadrul examenului de Bacalaureat (nivel minim B1). Certificatele DALF C1 și C2 atestă un nivel avansat de cunoaștere a limbii franceze, corespunzător unui utilizator experimentat, ale cărui cunoștințe în profunzime permit utilizarea limbii franceze în contexte complexe, cu o anumită fluență, cursivitate și spontaneitate. Certificatul DALF C1 certifică abilități avansate de comunicare în limba franceză, iar certificatul DALF C2 reprezintă nivelul cel mai înalt, al vorbitorului nativ.

Obținerea certificatelor DELF și DALF prezintă numeroase beneficii, precum recunoașterea pe plan internațional, valabilitatea nelimitată a diplomelor, promovarea pe plan profesional și academic în țările francofone, posibilitatea accesării unor locuri de muncă și posturi care necesită cunoștințe lingvistice diversificate, posibilitatea dobândirii unor burse de studiu pentru proiecte derulate la nivel internațional, posibilitatea emigrării în țări francofone și posibilitatea echivalării probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională în cadrul examenului de Bacalaureat.


Ioana Theodora Stoian, clasa a XII-a C


Sursele imaginilor:

Imagine 1: arhiva personală Miruna Aungurencei, clasa a XI-a A

Imagine 2: arhiva personală Ioana Theodora Stoian, clasa a XII-a C

52 views